COOKIEPOLITIK

1. Introduktion
1.1 Denne Cookiepolitik forklarer, hvordan MitBarselsUnivers (”vi” eller ”os”) indsamler og i øvrigt behandler dine oplysninger i forbindelse med at du besøger vores hjemmeside, og i den forbindelse har afgivet oplysninger om dig selv. Der er både tale om oplysninger, du selv har givet ved indtastning eller oplysninger, som bliver indsamlet automatisk, når du besøger vores hjemmeside.

1.2 Vi vil gerne tilbyde en overskuelig og brugervenlig hjemmeside med tilbud og information om de produkter, vi har udviklet. For at kunne dette, bruger vi teknologier, der kan indsamle, analysere og sortere oplysninger om, hvordan du, og andre brugere benytter hjemmesiden. Nedenfor kan du læse, hvilke oplysninger vi indsamler, hvorledes vi behandler disse, og hvem du kan kontakte hvis du har spørgsmål eller kommentarer til Cookiepolitikken.

1.3 Når de oplysninger vi indsamler kan henføres til dig (”personoplysninger”), sørger vi for at dette kun sker når du har givet dit samtykke dertil. Vi indsamler ikke andre personoplysninger via vores hjemmeside end de, der er beskrevet nedenfor.

1.4 For nemheds skyld har vi opdelt disse vilkår i en første del, ”databeskyttelsesdelen”, og en anden del, der omhandler de cookies vi anvender.

2. Databeskyttelse af dine personoplysninger
2.1 I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (”GDPR”) påhviler der os som erhvervsdrivende virksomhed og ejer af vores hjemmeside en række forpligtelser i forhold til at beskytte dine personoplysninger.

Dataansvarlig:
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Navn: By MariaGrøn I/S
Adresse: Munkbækvej 16, 9240 Nibe
CVR nr.: 41 01 93 36

Henvendelser vedrørende denne Cookiepolitik kan ske på følgende e-mailadresse:
kontakt@mitbarselsuniversi.dk

3. Optimering af hjemmeside og profilering
3.1 Med henblik på at forbedre indretningen af vores hjemmeside og målrette markedsføringen af vores produkter, indsamler vi følgende personoplysninger: navn, adresse, e-mail, telefonnummer, IP-adresse, cookies. Dette sker til følgende formål:

 1. Ved din brug af vores hjemmeside indsamles oplysninger om brugertrafik på hjemmesiden, herunder de besøgte sider. Disse oplysninger bruges til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside samt at indrette hjemmesiden bedst muligt. Se nærmere herom nedenfor under afsnittet om cookies.
 2. Markedsføring: personoplysninger anvendes til målrettet markedsføring og kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder, herunder at sende dig relevant markedsføring i form af bl.a. nyhedsbreve (hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrevsordning). Disse oplysninger videregives ikke til annoncører, men bruges til at tegne en profil af vores brugere.

3.2 Grundlaget for vores behandling er GDPR art. 6.1.f, herunder nødvendighed for at kunne forfølge legitime interesser i forhold til markedsføring og forbedring af hjemmeside.

3.3 Vi kan dele dine personoplysninger med leverandører, som vi samarbejder med omkring vores hjemmeside. Vi opbevarer oplysningerne så længe det er nødvendigt af hensyn til formålet, dog således at stamoplysninger slettes senest 1 år efter indsamlingen er sket. Markedsføringssamtykker opbevares i 6 måneder efter samtykket sidst har været anvendt.

4. Vedrørende vores brug af cookies
4.1 Vi anvender cookies på vores hjemmeside i overensstemmelse med denne cookiepolitik. I overensstemmelse med cookiebekendtgørelsen, skal vi informere om hvilke cookies vi gør brug af og som installeres på dit it-udstyr når du besøger vores hjemmeside.

4.2 En cookie er en tekstfil, der giver mulighed for at lagre oplysning, eller tilgå allerede lagrede data på din computer, tablet, smartphone, terminaludstyr og lignende med henblik på, at indsamle data om dig samt til at genkende udstyret. Den indsamlede data fra cookies anvendes blandt andet til at analysere din adfærd på hjemmesiden, og for at give dig den optimale oplevelse. En cookie er en passiv fil, hvorfor den ikke kan sprede computervirus eller andet skadeligt programmel. Der findes både førsteparts- og tredjepartscookies. Vi benytter os af begge.

4.3 Vi anvender følgende førstepartscookies:

Session cookies
Dette er midlertidige cookies, som slettes når du lukker din internetbrowser. Formålet med sessionscookies er at huske dine præferencer samt registrere, hvornår du forlader hjemmesiden.

Persistente cookies
Persistente cookies forbliver i din internetbrowsers undermapper indtil du sletter dem manuelt, eller din internetbrowser sletter dem baseret på varigheden i cookiefilen. Varigheden er typisk på mellem 30 sekunder og 2 år, og for MitBarselsUnivers typisk i optil 30 dage. Formålet med persistente cookies er at kunne adskille de besøgende fra hinanden og fastlægge om den besøgende er en unik besøgende i det system, som anvendes til webstatistik. Derudover er formålet at indsamle statistik om, hvornår den besøgende har besøgt hjemmesiden samt oplysninger om hvorfra den besøgende kommer fra og går videre til.

4.4 Google Analytics har adgang til sessionscookies og persistente cookies, som sættes af MitBarselsUnivers.

4.5 MitBarselsUnivers sætter som tredjepartscookie følgende:
Facebook-pixels:
Facebook-pixlen er et analyseværktøj, som MitBarselsUnivers anvender til at måle effektiviteten af vores annoncering på Facebook ved at analysere de handlinger, som du foretager dig på vores hjemmeside. Med Facebook-Pixel indsamler MitBarselsUnivers således data om din færden på vores hjemmeside med henblik på direkte markedsføring på Facebook. Du kan læse mere om Facebook pixels her.

Google Analytics cookies:
Google analytics hjælper webstedsejere med at måle, hvordan den besøgende interagerer med indhold på hjemmesiden. Du kan læse mere om hvilke cookies Google analytics sætter samt udløbstiden herpå her.

4.6 MitBarselsUnivers indsamler personoplysninger i cookies, herunder din IP-adresse og internetadfærd. MitBarselsUnivers henviser i øvrigt til vores persondatapolitik omkring dennes indsamling og behandling af personoplysninger, som du kan finde her.

4.7 Såfremt der linkes videre fra MitBarselsUnivers til en tredjeparts hjemmeside (eksempelvis Facebook, Instagram, LinkedIn mv.), kan tredjepartens hjemmeside tillige indsamle cookies. Du opfordres derfor til at orientere dig om tredjepartens cookiepolitik også.

5. Hvordan sletter du cookies?
5.1 Du kan slette cookies såfremt du ikke længere vil lagre dem på din computer, tablet eller anden tilsvarende enhed. Dette kan du gøre ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[DELETE]. Såfremt dette ikke virker, kan du klikke på nedenstående alt afhængig af hvilken browser du anvender:

 • Google Chrome
 • Opera
 • Safari
 • Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Flash cookies
 • Apple devices
 • Windows phone
 • Android devices

6. Overførsel til lande udenfor EU (eller EØS)
6.1 Vi har som udgangspunkt ikke behov for at overføre dine personoplysninger til lande udenfor EU og vores eksisterende samarbejdspartnere er placeret indenfor EU-området. I særlige situationer kan vi dog blive nødsaget til at overføre data til tredjelande udenfor EU/EØS. I sådanne situationer vil vi dog altid sikre os at der foreligger de fornødne tekniske og kontraktuelle garantier, samt at overførelsen ikke ske uden din viden og accept heraf.

7. Dine rettigheder
7.1 Ovenfor er det beskrevet, hvilke personoplysninger virksomheden behandler om kunder, samarbejdspartnere, leverandører mv., idet vi er forpligtede til at oplyse dig herom. Du er dog endvidere berettiget til at få oplyst, hvilke rettigheder vores behandling giver dig. Nedenfor er der oplistet de rettigheder du har som følge af vores behandling, ligesom der er en beskrivelse af, hvad de forskellige rettigheder angår.

7.2 Ret til indsigt i egne personoplysninger
Medmindre andet måtte fremgå ovenfor, har man som registreret ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger virksomheden behandler om vedkommende. En anmodning om indsigt skal rettes til virksomheden, og den behøver ikke at være begrundet.

7.3 En anmodning om indsigt vil blive besvaret senest 4 uger efter modtagelsen af anmodningen. Besvarelsen ad anmodningen gives skriftligt og i et let forståelig sprog. Besvarelsen vil altid omfatte:

 • Hvilke personoplysninger virksomheden behandler om den registrerede person
 • Formålet med behandlingen af disse personoplysninger
 • Hvem personoplysningerne videregives til
 • Hvor længe personoplysningerne opbevares eller kriterierne for, hvornår de slettes
 • At ansøgeren har ret til at gøre indsigelser mod behandlingen, og/eller at anmode virksomheden om at rette eller slette personoplysningerne
 • Hvordan personoplysningerne er indhentet, hvis ikke det er ansøgeren selv, der har oplyst dem til virksomheden
 • Evt. overførsel af oplysningerne til tredjeland

Virksomheden er dog ikke forpligtet til at sende en besvarelse indeholdende ovennævnte punkter, hvis virksomheden allerede har oplyst den registreret herom. I så fald kan der blot henvises til, hvor oplysningerne kan findes.
Virksomheden vil ikke give indsigt, hvis virksomheden vurderer, at andre interesser, f.eks. hensynet til ikke at videregive forretningshemmeligheder, taler imod indsigten. I så fald meddeles der er en konkret begrundelse til de registrerede.

7.4 Ret til at få rettet urigtige personoplysninger
Såfremt virksomheden behandler urigtige eller vildledende oplysninger om en registreret, har denne ret til at anmode om at få rettet oplysningerne. Ved modtagelse af en sådan anmodning, tager virksomheden stilling til, om oplysningerne skal rettes

7.5 Ret til sletning
Virksomheden vil i de fleste situationer være forpligtet til at slette den registreredes personoplysninger efter en given periode. Dette gælder, hvis virksomheden ikke længere har et formål med at behandle personoplysningerne, hvis et samtykke tilbagekaldes, hvis personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt, eller de skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse og i nogle tilfælde, hvis der gøres indsigelse mod behandlingen. Der er taget højde for disse rettigheder ved fastlæggelsen af virksomhedens slettepolitikker.

7.6 Ret til at gøre indsigelse
En registreret har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod virksomhedens behandling af dennes personoplysninger. Hvis virksomheden modtager en indsigelse fra en registreret, vurderer virksomheden, om denne skal begrænse behandlingen af personoplysningerne, indtil virksomheden har kontrolleret, om dennes legitime interesser går forud for den registrerede.

7.7 Dataportabilitet
Man har som registreret, i nogle tilfælde, ret til at få udleveret sine personoplysninger i en almindelig anvendt og maskinlæsbart format, således de kan benyttes til videregivelse til en anden dataansvarlig.

7.8 Tilbagekaldelse af samtykke
En registreret kan altid tilbagekalde sit afgivne samtykke til opbevaring og behandling af personoplysninger overfor virksomheden. Virksomheden ophører herefter med behandlingen af de personoplysninger, samtykket er givet til, og sletter disse, medmindre der foreligger et andet lovligt grundlag at behandle personoplysningerne på.

7.9 Klagevejledning til Datatilsynet
Hvis den registrerede har indsigelser mod virksomhedens behandling af dennes personoplysninger, opfordres den registrerede altid til at kontakte Virksomhedens kontaktperson på mailen kontakt@mitbarselsunivers.dk.

Den registrerede har altid ret til at klage over virksomhedens behandling og opbevaring af personoplysninger til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår af www.datatilsynet.dk.

Nærværende persondatapolitik er sidst gennemgået september 2020.