HANDELSBETINGELSER

1. Indledende bestemmelser
1.1 Følgende vilkår er gældende for køb af ydelser via tjenesten ”Book din tid” (herefter ”ydelser”) på MitBarselsunivers.dk. Ved dit køb af ydelser hos MitBarselsunivers.dk accepterer du derfor følgende vilkår, og du opfordres derfor til at læse følgende grundigt igennem.

2. Om MitBarselsunivers.dk
2.1 MitBarselsunivers.dk (herefter ”MitBarselsunivers”) er en webbaseret tjeneste med råd og vejledning til gravide, mor & barn vedrørende blandt andet – men ikke begrænset til – træning, motion, kost og livsstil, massage mv.

2.2 MitBarselsunivers drives af Maria Grøn, Munkbækvej 16, 9240 Nibe, e-mailadresse kontakt@mitbarselsunivers.dk, og under CVR-nr.: 41 01 93 36.

3. Betingelser
3.1 Køb af ydelser kan ske via vores hjemmeside www.mitbarselsunivers.dk.

3.2 Når du køber en ydelse hos MitBarselsunivers, skal du oplyse følgende:

a) Navn
b) Adresse
c) Postnummer og by
d) Telefonnummer
e) E-mailadresse
f) Køn på barn
g) Mors fødselsdag
h) Navn på barn
i) Terminsdato/barns fødselsdato
j) Oplysninger om betalingsmåde (MobilePay eller betalingskort), inkl. relevante oplysninger i denne forbindelse til gennemførelse af betalingen, eksempelvis hvilket gyldigt betalingskort, der skal anvendes.

3.3 Dit køb er personligt og kan ikke benyttes af andre end dig eller overdrages til andre uden MitBarselsuniverssamtykke.

4. Ydelser og priser mv.
4.1 MitBarselsunivers udbyder de ydelser, der er nærmere beskrevet og med angivelse af priser, på hjemmesiden www.mitbarselsunivers.dk.

4.2 Priser for den bestilte ydelse oplyses over for dig i forbindelse med din bestilling af ydelserne på www.mitbarselsunivers.dk.

5. Betaling og levering
5.1 Betaling sker i forbindelse med bestilling af ydelser på www.mitbarselsunivers.dk. Betalingen reserveres via betalingskortet ved bestillingstidspunktet og trækkes på dagen for den aftalte ydelse.

5.2 Ved bestilling af ydelser, booker du et ønsket tidspunkt for din konsultation igennem Terapeutbooking via link fra www.mitbarselsunivers.dk. I forbindelse med booking af konsultation, vil du inden det aftalte tidspunkt, modtage link til brug for gennemførelse af den bookede konsultation. Der anvendes Microsoft Teams, til brug for gennemførelsen af konsultationen.

5.3 Når det er tid til din konsultation, vil du blive kontaktet pr. mail af MitBarselsunivers jf. punkt 5.2.

5.4 Gennemførelse af den bestilte konsultation er betinget af, at MitBarselsunivers har modtaget din betaling herfor forinden. Hvis MitBarselsunivers ikke har modtaget din betaling på tidspunktet, hvor din konsultation skal gennemføres, vil den bestilte konsultation blive aflyst.

6. Fortrydelsesret
6.1 Du har 14 dages fortrydelsesret ved køb af ydelser hos MitBarselsunivers. Fortrydelsesfristen regnes fra den dag, hvor du foretog din bestilling (booking af tid) af den pågældende ydelse.

6.2 Ved udnyttelse af fortrydelsesretten skal du inden 14 dages fristen, jf. ovenfor, afgive utvetydig erklæring til MitBarselsunivers herom på e-mail: kontakt@mitbarselsunivers.dk. Du kan vælge at benytte standardfortrydelsesformularen, der er vedlagt disse handelsvilkår nedenfor.

6.3 Ved bestilling af en ydelse, giver du dit forudgående udtrykkelige samtykke til og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører når den bestilte ydelse er udført, jf. forbrugeraftalelovens §§ 8, stk. 1, nr. 10, samt 18, stk. 2, nr. 2.

7. Behandling af persondata
7.1 MitBarselsunivers registrerer kun de oplysninger, der er nødvendige for at kunne administrere dit køb af ydelser. MitBarselsunivers registrerer de under punkt 3.2 nævnte oplysninger om dig. Oplysningerne anvendes ikke til andre formål end opfyldelse af den indgåede aftale mellem dig og MitBarselsunivers. Oplysningerne opbevares i henhold til privatpolitikkens anført periode.

7.2 Spørgsmål, henvendelser og klager vedrørende MitBarselsunivers behandling af dine personoplysninger skal ske til MitBarselsunivers på e-mail: kontakt@mitbarselsunivers.dk.

7.3 Klager over behandlingen af dine personoplysninger kan desuden ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

8. Ansvarsbegrænsning
8.1 MitBarselsunivers leverer alene råd og vejledning vedrørende blandt andet – men ikke begrænset til – træning, motion, kost og livsstil, massage mv.

8.2 MitBarselsunivers fraskriver sig derfor ethvert ansvar for skader, som måtte indtræde i forbindelse med anvendelse af de råd og den vejledning, som MitBarselsunivers yder til dig gennem dit køb af ydelser hos MitBarselsunivers.

8.3 Skader skal meddeles direkte til dit eget forsikringsselskab.

9. Tvister
9.1 Køb af ydelser hos MitBarselsunivers er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister afgøres ved de danske domstole.

10. Kontaktinformation
10.1 Har du spørgsmål til disse handelsvilkår, kan du altid kontakte os på e-mail: kontakt@mitbarselsunivers.dk.

By MariaGrøn I/S
Munkbækvej 16
9240 Nibe
CVR-nr.: 41 01 93 36

Standardfortrydelsesformular